LOW-E CAM Isı kontrol kaplamalı cam
Tanımı


ŞİŞECAM LOW-E CAM, Şişecam Düzcam'ın Low-E kaplamalı ısı kontrol camının markasıdır. Düzcam üzerine hat dışı kaplama teknolojisiyle (vakum ortamında elektron saçılma yöntemi) ince bir metal/metal oksit tabakanın uygulanmasıyla elde edilir. Renksiz düzcama en yakın görüntüdedir. Gün ışığını engellemez. Low-E kaplamalı cam, Bina içinden bina dışına ısı geçisini azaltarak ve Güneş ısısının bina içine girişini yüksek tutarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlar. Pencere önlerinde kışın soğuk bölge oluşumunu engeller. UV ışınlarının iç mekana girişini azaltarak eşyaların daha uzun süre doğal renklerini korumasını sağlar. Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları geciktirir. ŞİŞECAM LOW-E CAM’in mutlaka çiftcam bünyesinde ve kaplamalı yüzey içe (2. veya 3. yüzey) gelecek şekilde kullanılması gerekmektedir. ŞİŞECAM LOW-E CAM ile yapılan çiftcam üniteleri ısı kayıplarını tek cama göre %77, standart çiftcama göre %50 azaltarak, yakıt giderlerinden tasarruf sağlar. Temperleme, kısmi temperleme, laminasyon ve emaye baskı işlemleri kaplama prosesinden sonra yapılamamaktadır. Çiftcam bünyesinde renksiz düzcam, güneş kontrol camları, temperli veya lamine camlar ile birlikte kullanılabilir. Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri'nin (İYÜ) tesislerinde LOW-E CAM kullanılarak üretilen çiftcam üniteleri, Isıcam Sinerji markasıyla pazara sunulmaktadır.


LOW-E CAM Isı kontrol kaplamalı cam
İşleme ve Uygulama


Isı kontrol (Low-E) kaplamalı cam ŞİŞECAM LOW-E CAM'ın taşınması, depolanması, kesilmesi, ve yıkanması özel dikkat gerektirmektedir. İnsan teri ve yağı kaplamalı camların kaplama yüzeyini kolayca bozduğundan, kaplamalı camlar kullanılırken mutlaka yağ ve teri geçirmeyen temiz eldivenler giyilmelidir. Eldivensiz hiçbir şekilde camlar ellenmemelidir. Kirlenen ve yağlanan eldivenlerin hemen değiştirilmesi gerekir. Terden ıslanan eldivenler yıkanıp kurutularak tekrar kullanılabilir. Kaplamalı camların işlenmesinde kaplamasız yüzeylerin masaya yatırılmış olmasına dikkat edilmeli, kesme daima kaplamalı yüzden yapılmalıdır. Camlar masaya yatırılırken kaplamalı yüzeyden vantuz ile tutulmamalıdır. ŞİŞECAM LOW-E CAM ürününde elle kesim yapılması tavsiye edilmez. Makina ile kesimde kesinlikle uçucu yağ kullanılmalıdır. ŞİŞECAM LOW-E CAM ile yapılan Isıcam' larda, kaplamalı camın çevresi boyunca kenardan 10 mm içeriye kadar olan bölgedeki kaplama tamamensıyrılmalıdır. ŞİŞECAM LOW-E CAM, yumuşak fırça kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkamada iletkenliği 30 µs/cm'i geçmeyen arıtılmış (demineralize) su kullanılmalıdır. Kesilmiş olan ŞİŞECAM LOW-E Camlar açıkta bırakılmamalı ve en geç 1 gün içinde Isıcam haline getirilmelidir. Isıcam Sinerji, ŞİŞECAM LOW-E Cam'ın kaplanmış yüzü ünite içinde (2.yüz) kalacak şekilde üretilmelidir. Hat dışı kaplama teknolojisi ile üretilen ŞİŞECAM LOW-E CAM, aşağıdaki stoklama şartları yerine getirildiğinde, 6 ay süre ile stoklanabilmektedir. ŞİŞECAM LOW-E CAM paketlerinin taşıma sonrası fabrika ortam sıcaklığına ulaşmadan açılmamasına dikkat edilmelidir. (Fabrika ortam sıcaklığına erişmemiş paketlerin açılması, plakalar arasındaki rutubetin yoğuşmasına ve kaplamayı bozmasına neden olabilir). Eğer paketin ön ve arka camlarının dış yüzeyinde yoğuşma tespit edilirse, paketin kenarlarındaki bantlar açılırken yoğuşma sonucu oluşan suyun paket içine girmesini engellemek için bu su uzaklaştırılmalı ve bu camlar silinerek kurutulmalıdır. Daha sonra paket açılmalıdır. Plakalar kesilme aşamasına gelinceye kadar, cam paketlerinin veya istiflerinin üzerindeki ambalaj malzemeleri sökülmemelidir. Fabrika ortam sıcaklığı 15°C'nin altına düşmemelidir ve kapıların yakınında stoklamadan kaçınılmalıdır. Fabrika, işletme ve taşıma alanları korrozif dumanlardan arınmış olmalıdır. (Hidroklorik asit v.b. maddelerin aynı yerde depolanmamasına özellikle dikkat edilmelidir). ŞİŞECAM LOW-E CAM ürününün kenarlarındaki koruyucu bant çıkarıldıktan sonra, cam üzerindeki nem tutucu madde hiçbir artığı kalmayacak şekilde alınmalıdır. Plakaların üzerinde nem tutucu madde artıkları kalacak olursa, bu artıklar taşıma, kesme, işleme sırasında cam plakaların arasına kaçar ve camın çizilmesine neden olurlar. Koruyucu bantından dolayı kaplamasız yüzeyde oluşabilecek izler camsil veya etil alkol ile temizlenebilir. ŞİŞECAM LOW-E CAM ürününde; açılmış istif ve paketler nem tutucu paket konularak yeniden koruyucu bant ile kapatılmalıdır. Kapatmadan önce nem alıcı paketlerden biri açılarak nem alıcının rengi kontrol edilmeli, nem alıcının rengi maviden pembeye dönüşmüşse nem alıcı yenisi ile değiştirilmelidir.


Performans Değerleri